Obserwuj @firmamaster

Dotacje unijne

Nasze ogromne doświadczenie, zdobyte przez wiele lat,  przy realizacji inwestycji w całym kraju pozwoliło nam przystąpić do projektów unijnych.  
Małopolski Regionalny Program Operacyjny to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 w Małopolsce. Głównym jego celem jest wspieranie wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w Małopolsce.

W ramach  priorytetu MRPO wspierane są działania przedsiębiorstw, polegające na realizacji projektów inwestycyjnych, przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, tworzeniu powiązań między przedsiębiorcami oraz tworzeniu i rozwijaniu instytucji otoczenia biznesu.
W ramach II Osi Priorytetowej MRPO otrzymaliśmy dotacje w ramach dwóch schematów działania:
2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych

Dzięki dofinansowaniu  ze schematu 2.1 możemy znacznie poprawić konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie sposobu działania polegające na:

-  rozbudowie przedsiębiorstwa
-  działaniach mających na celu dokonywanie zmian produkcji lub procesu produkcyjnego
-  unowocześnieniu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej
-  modernizacji środków produkcji

Celem działania schematu 2.2 jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez uaktywnienie współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii. Projekt ten pozwolił nam między innymi na:

- inwestycje (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie
- modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i innych składników wyposażenia

 

 • MASter MAS - wiadro

  Gładź szpachlowa

  Produkt posiada Europejską Deklarację Zgodności nr 01/MS/08, 03/MS/10
  Produkt zgodny z normą PN-EN 13963 dla mas szpachlowych
  typu 3A (masa szpachlowa dwufunkcyjna)
  Produkt zgodny z normą PN-EN15824
  Produkt posiada Atest PZH

  Występuje w opakowaniach: 1,5 kg, 5 kg, 9 kg, 18 kg, 25 kg, 28 kg, 35 kg

  Możliwość nakładania agregatem hydrodynamicznym.
 • MASter MAS - worek

  Gładź szpachlowa

  Produkt posiada Europejską Deklarację Zgodności nr 01/MS/08, 03/MS/10
  Produkt zgodny z normą PN-EN 13963 dla mas szpachlowych
  typu 3A (masa szpachlowa dwufunkcyjna)
  Produkt zgodny z normą PN-EN15824
  Produkt posiada Atest PZH

  Występuje w opakowaniach: 25 kg

  Możliwość nakładania agregatem hydrodynamicznym.
 • MASter PREMIUM

  Masa szpachlowa bezpyłowa do obróbki ”na mokro”

  Produkt zgodny z normą PN-EN15824

  Występuje w opakowaniach: 5 kg, 20 kg.

  Możliwość nakładania agregatem hydrodynamicznym.
 • MASter Top Finish

  Masa szpachlowa hybrydowa, polimerowo-żelowa

  Występuje w opakowaniach: 20 kg.

 • MASter CONNECT

  Masa wypełniająco-naprawcza

  Produkt zgodny z normą PN-EN13963

  Występuje w opakowaniach:
  1.5 kg, 5 kg, 20 kg.

 • Lateks Paint

  Farba lateksowa

  Występuje w opakowaniach 10 l.

 • Acryl Paint

  Biała farba emulsyjna.

  Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia, S2 - chronić przed dziećmi. Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW):75 g/l (2007), 40 g/l (2010). Produkt zawiera max. 12 g/l.

  Występuje w opakowaniach 10 l.

 • MASter Super Paint

  Preparat gruntująco-malujący.

  Wyrób spełnia wymagania PN-C-81906-2003
  Produkt posiada Deklarację Zgodności Producenta G-01-07
  Produkt posiada Atest PZH oraz ITB

  Występuje w opakowaniach 10 l.

 • Grunt Głębokopenetrujący Super

  Grunt Akrylowy

  Produkt posiada Atest PZH HK/B/0293/01/2011
  Produkt zgodny z normą PN-C-81906:2003
  Badania laboratoryjne potwierdzające zgodność z PN:
  nr badania 07/05 (super) z dnia 10.01.2005

  Występuje w opakowaniach:
  1l, 5l, 10l, 60l, 200l

 • Grunt uniwersalny

  Grunt akrylowy

  Produkt posiada Atest PZH HK/B/0293/01/2011
  Produkt zgodny z normą PN-C-81906:2003
  Badania laboratoryjne potwierdzające zgodność z PN:
  nr badania 07/05 (super) z dnia 10.01.2005

  Występuje w opakowaniach:
  1l, 5l, 10l, 60l, 200l

 • Koncentrat 1:5

  Grunt Akrylowy Uniwersalny ogólnego stosowania

  Z 1 OPAKOWANIA 5 LITROWEGO  OTRZYMUJEMY 30 LITRÓW GOTOWEGO GRUNTU.

  Występuje w opakowaniach 5 l.

 • FLEX LINE

  Masa do spoinowania, wypełniania i uszczelniania

  Występuje w opakowaniach:

  310 ml

 • MASter Lateks Grunt

  Emulsja podkładowa

  Emulsja podkładowa zalecana do pierwszego malowania.

  Występuje w opakowaniach 10 l.

 • Grunt Putz

  Kwarcowy akrylowy preparat gruntujący.

  WYSTĘPUJE W OPAKOWANIACH:  
  10 kg
 • Tynk mozaikowy

   
  WYSTĘPUJE W OPAKOWANIACH
  6 kg, 24 kg
 • Elastic Line

  Szybkoschnąca akrylowa masa uszczelniająca

  Występuje w opakowaniach:

  300 ml

 • CementoPlast Plus

  Domieszka uplastyczniająca

  Produkt zgodny z normą  EN 934-3:2003/AC:2005

  Występuje w opakowaniach:
  1 kg, 5 kg.

 • CementoPlast

  Kompleksowa domieszka zastępująca wapno

  Produkt zgodny z normą  EN 934-3:2003/AC:2005
  Produkt posiada Certyfikat ZKP nr 1301-CPD-0449

  Występuje w opakowaniach:
  1 kg i 5 kg.

 • BetonoSzczel

  Wodouszczelniająca domieszka do betonu

  Produkt zgodny z normą  EN 934-2:T9
  Produkt posiada Certyfikat ZKP nr 1301-CPD-0557

  Występuje w opakowaniach:
  1 kg i 5 kg.

 • BetonoPlast

  Domieszka uplastyczniająca i uszczelniająca

  Produkt zgodny z normą  EN 934-2:2009
  Produkt posiada Atest PZH oraz Certyfikat CE

  Występuje w opakowaniach:
  5 kg.

 • Beto - Frost

  Do prac betonowych do 10 °C

  Produkt zgodny z normą  EN 934-2:2009
  Produkt posiada Atest PZH oraz Certyfikat CE


  Występuje w opakowaniach:
  1 kg, 5 kg i 1450 kg

 • MASter Putz Outside

  Masa szpachlowa do użycia zewnętrznego odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne

  Wyrób zgodny z PN-EN 15824: 2009
  Deklaracja Właściwości Użytkowych nr OM/4210/07.13 z dnia 01.07.2013

  Występuje w opakowaniach:
  20 kg

 • Folia w płynie

  Hydroizolacyjna

  Produkt zgodny z normą: PN EN-14891:2009


  Występuje w opakowaniach:
  3 kg, 7 kg.

 • Taśma uszczelniająca

  Do naroży i fug dylatacyjnych

  Występuje w opakowaniach: 10 m, 50 m.

 • Taśma uszczelniająca TPER

  Do izolacji wodochronnych wewnętrznych i zewnętrznych

  Aprobata Techniczna ITB – AT-15-6678/2014, Znak B., Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, Krajowa Deklaracja Zgodności, Atest PZH.

  Długość roli: 10 mb, 50 mb