MASTERMAS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Józefa Piłsudskiego 55, 32-050 Skawina
REGON: 121104639 NIP: 9442213358
KRS: 0000344483 Nr rejestrowy: 000022601
Kapitał zakładowy: 4 389 290,00 zł
Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Centrala:

tel.: + 48 12 264 74 30
+ 48 12 256 06 30

Biuro Obsługi Klienta:

Paweł Jachimczak
Prezes Zarządu
tel.: + 48 602 529 662
e-mail: pawel.jachimczak@mastermas.pl

Izabela Rokicka
Asystent Zarządu
tel.: + 48 784 013 776
e-mail: izabela.rokicka@mastermas.pl

Ewelina Klęk
Specjalista ds. marketingu i administracji
tel.: + 48 784 015 437
e-mail: ewelina.klek@mastermas.pl

Laboratorium:

Mariusz Szpakowski
Dyrektor ds. Produkcji, Główny Technolog
tel.: +48 698 182 595
e-mail: mariusz.szpakowski@mastermas.pl

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@mastermas.pl

Przedstawiciele handlowi:

Joanna Gaweł – specjalista ds. handlowych
region: małopolski, świętokrzyski, śląski, Podhale
tel.: + 48 698 987 929
e-mail: joanna.gawel@mastermas.pl

Ewa Ścibor – specjalista ds. handlowych
region: zachodniopomorski, dolnośląski, podkarpacki, opolski, lubuski
tel.: + 48 608 609 553
e-mail: ewa.scibor@mastermas.pl

Piotr Jachimczak – Menadżer Produktu
region: śląski, wielkopolski, łódzki, Wrocław
tel.: + 48 604 273 087
e-mail: piotr.jachimczak@mastermas.pl

Rafał Pindelski – Regionalny Kierownik Sprzedaży
region: lubelski, mazowiecki
tel.: + 48 668 532 002
e-mail: rafal.pindelski@mastermas.pl

Tomasz Tarnowski – Manager Regionu
region: podlaski, warmińsko-mazurski
Region Manager: Litwa, Łotwa, Estonia
tel.: + 48 604 830 558
e-mail: tomasz.tarnowski@mastermas.pl

Karol Nitka – specjalista ds. handlowych
region: kujawsko-pomorski, pomorski
tel.: + 48 696 552 485
e-mail: karol.nitka@mastermas.pl