MASter Lateks Grunt

Emulsja podkładowa

master-lateks-grunt

MASter Lateks Grunt jest lateksową, wodorozcieńczalną, wysoko pigmentowaną farbą podkładową przeznaczoną do wymalowań wewnątrz pomieszczeń. Farba charakteryzuje się wysokim stopniem bieli  oraz wysoką siłą krycia.

master-lateks-grunt

 

ZASTOSOWANIE
MASter Lateks Grunt zalecany jest jako podkład pod farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe. Emulsja przeznaczona jest do gruntowania podłoży silnie chłonących wodę tj.: tynków gipsowych, płyt kartonowo- gipsowych. MASter Lateks Grunt może być stosowany do malowania wszystkich podłoży mineralnych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Emulsję podkładową MASter Lateks Grunt zaleca się do gruntowania nowych, wysezonowanych tynków  cementowych i cementowo-wapiennych. Dzięki swoim właściwością niweluje różnice w fakturze i barwie podłoża. Produkt wnika głęboko w podłoże poprawiając przyczepność farb nawierzchniowych oraz zmniejsza ich zużycie. Powłoka emulsji jest
przepuszczalna dla par i gazów, co umożliwia prawidłowe „oddychanie ścian”. Stosowanie emulsji podkładowej MASter Lateks Grunt znacznie obniża koszt malowania, pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu dekoracyjno – ochronnego przy zmniejszonej ilości warstw farby nawierzchniowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być suche, czyste, pozbawione luźno związanych elementów, bez śladów korozji i wykwitów pochodzenia biologicznego. Wszelkie luźno związane z podłożem kruszywa i tynki należy usunąć. Powierzchnie wcześniej zabezpieczone farbą olejną lub ftalową o dobrej przyczepności do podłoża wystarczy przeszlifować i odpylić. Powłoki farb klejowych należy usunąć. Uzupełnić ubytki i rysy. Suche spoiny płyt gipsowo – kartonowych należy przeszlifować papierem ściernym i odpylić. Nowe podłoża na bazie cementu można malować po upływie 28 dni sezonowania.

WYDAJNOŚĆ
Zużycie przy 1 warstwie ok. 8-10 m2/ 1 L

SPOSÓB UŻYCIA
Emulsja podkładowa MASter Lateks Grunt może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk). Przed malowaniem emulsję należy dobrze wymieszać i w zależności od przyjętej techniki malowania rozcieńczyć wodą w ilości maks. 5%. Prace należy wykonywać przy temperaturach powietrza i podłoża od +5°C do +30°C.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast umyć wodą. Produkt nie stanowi ostatecznej warstwy wykończeniowej. MASter Lateks Grunt zawiera śladowe ilości rozpuszczalników organicznych i plastyfikatorów. W trakcie prac malarskich oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Kolorystyka – biała, możliwość wybarwiania pigmentami do wyrobów wodnych.

DANE TECHNICZNE
Sposób nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk
Temperatura pracy – temperatura wyrobu, podłoża i powietrza od +5°C do +30°C
Ilość warstw – 1 – 2
Schnięcie – minimum 2 godziny
Nanoszenie kolejnej warstwy – minimum 2 godziny
Rozcieńczalnik – woda
Czyszczenie narzędzi – woda

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
10 l

Print Friendly, PDF & Email