SARSIL® klinkier

Dystrybucja

Silikonowy środek do impregnacji klinkieru. SARSIL® klinkier jest nowoczesnym preparatem silikonowym do impregnacji elementów klinkierowych (cegły, płytek) na elewacjach, ogrodzeniach itp.

PRZEZNACZENIE
SARSIL® klinkier jest nowoczesnym preparatem silikonowym przeznaczonym do impregnacji cegły i płytek klinkierowych na elewacjach, ogrodzeniach, murkach, słupkach itp. Impregnacja uszlachetnia i ożywia barwę, a efekt hydrofobowy zapewnia długotrwałą ochronę klinkieru przed niszczącym działaniem wilgoci.

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża:
Powierzchnie przeznaczone do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą. W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego Sarsil® czyścik. Środek ten należy stosować zgodnie z zaleceniami w odpowiednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach podanych na etykiecie lub karcie technicznej tego produktu. SARSIL® klinkier nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30°C. Impregnację klinkieru należy przeprowadzić po wykonaniu spoinowania i całkowitym wyschnięciu fug. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynku należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane: okna, drzwi, parapety. W przypadku ich zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową lub środkiem SARSIL® zmywacz. Roztwór impregnacyjny powinien wniknąć całkowicie w obrabianą powierzchnię. Aby zapobiec jego zaschnięciu, nadmiar na powierzchni należy starannie zetrzeć szmatką. Nie impregnować powierzchni nie chłonnych (np. klinkier szkliwiony) lub wilgotnych.

ZUŻYCIE

Wydajność: ok. 2,5–5 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

NAKŁADANIE
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem SARSIL® klinkier należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną. Przy metodzie natryskowej należy stosować maskę zabezpieczającą drogi oddechowe. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP i innych wskazówek zawartych na etykiecie.

WŁAŚCIWOŚCI SARSIL® klinkier
• doskonale impregnuje powierzchnię klinkieru, nadając jej własności hydrofobowe,
• penetruje w podłoże, tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
• zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
• redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych,
• zwiększa mrozoodporność,
• uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę,
• zmniejsza wykwity i zapobiega ich powstawaniu,
• zapobiega powstawaniu grzybów i porostów.

MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
1, 5, 60, 200 l.

Print Friendly, PDF & Email