SARSIL® Bruk PREMIUM

SARSIL® bruk- PREMIUM jest nowoczesnym ekologicznym hydrofobowym preparatem silikonowym o własnościach olejofobowych przeznaczonym głównie do zabezpieczenia nawierzchni wykonanej z kostki brukowej oraz elementów betonowych wokół domu (chodniki, podjazdy garażowe, tarasy itp.) jak również w miejscach typu: stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, parkingi, ciągi piesze i innych narażonych na zabrudzenia.

PRZEZNACZENIE
SARSIL® bruk- PREMIUM jest nowoczesnym ekologicznym hydrofobowym preparatem silikonowym o własnościach olejofobowych przeznaczonym głównie do zabezpieczenia nawierzchni wykonanej z kostki brukowej oraz elementów betonowych wokół domu (chodniki, podjazdy garażowe, tarasy itp.) jak również w miejscach typu: stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, parkingi, ciągi piesze i innych narażonych na zabrudzenia. Impregnat silikonowy naniesiony na powierzchnię kostki głęboko i równomiernie penetruje w jej strukturę tworząc trwałą i stabilną ochronę przed nasiąkaniem wodą, zwiększa mrozoodporność, ułatwia usuwanie z powierzchni różnego rodzaju zanieczyszczeń, skutecznie chroni przed plamami z olejów napędowych, tłuszczy jadalnych, syntetycznych i smarów, utrudniając wnikanie tego typu zabrudzeń w strukturę podłoża. Ponadto ożywia kolor kostki brukowej dając efekt tzw. „mokrej kostki”. Zaimpregnowana kostka zachowuje trwałość i estetyczny wygląd na wiele lat. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji.
Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej.
W przypadku podłoży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu.
Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.

STOSOWANIE
Przed przystąpieniem do impregnacji powierzchnię kostki brukowej lub betonowej należy oczyścić z wierzchnich zabrudzeń z wykorzystaniem np. myjki ciśnieniowej. Trudne do usunięcia wykwity wapienne należy usunąć preparatem Sarsil® czyścik — bruk, klinkier, kamień. SARSIL® bruk-PREMIUM nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30°C. Należy zadbać, aby równomiernie rozprowadzić środek, co pozwoli uzyskać jednakową intensywność wzmocnienia koloru podłoża. Powierzchnia uzyskuje pełne własności hydrofobowe i olejofobowe po ok. 24 godzinach. W tym czasie podłoże należy chronić przed deszczem i zabrudzeniem. Przed zastosowaniem preparatu na kostki brukowe klinkierowe lub z posypką kamienną należy wykonać próbę aplikacyjną.
Zaimpregnowane powierzchnie, szczególnie w przypadku zabrudzeń „olejowych” należy w miarę możliwości jak najszybciej oczyścić. Pozostawiony olej na powierzchni z czasem może wniknąć w podłoże. Zaleca się impregnację świeżo położonej kostki brukowej po okresie sezonowania (nie krótszym niż jeden miesiąc).

ZUŻYCIE
Wydajność: 1,5-3 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności impregnowanego materiału, porowatości i techniki nanoszenia.

NAKŁADANIE
Przed użyciem preparat dokładnie wymieszać! Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub wałka. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Nie pozostawiać niewchłoniętego preparatu.

Uwaga:
Środek silnie żrący! CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!
Podczas rozcieńczania i mycia zachować ostrożność; stosować okulary, rękawice gumowe i odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować maski zabezpieczające drogi oddechowe. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne wskazówki podane na etykiecie.

WŁAŚCIWOŚCI SARSIL® Bruk Premium:

doskonale impregnuje powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe, zabezpiecza przed zabrudzeniami olejami, tłuszczami, smarami, uszlachetnia powierzchnię, nadaje efekt „mokrej kostki”, penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną , odporną na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych, zachowuje własności „oddechowe” materiału, redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie koski brukowej pod wpływem opadów atmosferycznych, zwiększa mrozoodporność, zmniejsza wykwity solne i zapobiega ich powstawaniu.

MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w krytych i suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do +30°C. Chronić przed mrozem.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
1, 5, 30, 200, 1000 l

Print Friendly, PDF & Email