SARSIL® czyścik

Dystrybucja

Preparat do chemicznego czyszczenia elewacji. SARSIL® czyścik jest preparatem służącym do chemicznego usuwania zabrudzeń z dachówki ceramicznej oraz z elewacji wykonanych z płytek ceramicznych i klinkierowych, cegły klinkierowej i palonej, lastriko oraz niepolerowanego granitu.

PRZEZNACZENIE
SARSIL® czyścik jest preparatem służącym do chemicznego usuwania zabrudzeń z dachówki ceramicznej oraz z elewacji wykonanych z płytek ceramicznych i klinkierowych, cegły klinkierowej i palonej, lastriko oraz niepolerowanego granitu.

STOSOWANIE
Preparat bezpośrednio przed użyciem należy rozcieńczyć wodą w zależności od stopnia zabrudzenia elewacji:

  • powierzchnie silnie zabrudzone: 1 część środka + 3 części wody
  • powierzchnie średnio zabrudzone: 1 część środka + 5 części wody
  • powierzchnie mało zabrudzone: 1 część środka + 10 części wody.

Roztwór roboczy należy sporządzać w naczyniach z tworzyw sztucznych. Ze względu na obecność kwasów, w tym kwasu fluorowodorowego nie używać naczyń metalowych ani szklanych. Gotowy roztwór nanosić na powierzchnie dokładnie zwilżone wodą przy użyciu pędzla lub pistoletu. Po upływie 5 ÷10 minut spłukać powierzchnie strumieniem ciepłej wody. Preparat nie może wyschnąć na czyszczonej powierzchni, ponieważ po wyschnięciu pozostawia biały osad. Dlatego nie należy czyścić preparatem powierzchni nasłonecznionych i suchych. Na materiały polerowane preparat należy nanosić ostrożnie, gdyż może lekko zmatowić czyszczoną powierzchnię. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni podłoża.

ZUŻYCIE
Wydajność: 3–10 m2 z 1kg w zależności od porowatości powierzchni i stopnia zabrudzenia.

NAKŁADANIE
Czyszczenie preparatem SARSIL® czyścik należy wykonać przed zastosowaniem impregnatów typu SARSIL®.

Uwaga:
Środek silnie żrący! CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!
Podczas rozcieńczania i mycia zachować ostrożność; stosować okulary, rękawice gumowe i odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować maski zabezpieczające drogi oddechowe. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne wskazówki podane na etykiecie.

WŁAŚCIWOŚCI SARSIL® czyścik skutecznie usuwa:

  • zanieczyszczenia z zapraw i większości mas klejących powstałych przy montażu elewacji
  • zabrudzenia powstałe na skutek zanieczyszczenia środowiska typu sadza, kurz, pyły przemysłowe, rdza.

Zabrudzenia te mogą po pewnym czasie pokrywać materiały budowlane trudną do usunięcia patyną, obniżającą w znacznym stopniu estetykę elewacji budynku.

MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w miejscu wydzielonym, chłodnym, dobrze wentylowanym, z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze poniżej +25°C. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
5 l.

Print Friendly, PDF & Email