SARSIL® kamień

Dystrybucja

Silikonowy środek do hydrofobizacji kamieni. SARSIL® kamień przeznaczony jest do hydrofobizacji kolorowych sztukaterii betonowych barwionych w masie oraz naturalnych kolorowych kamieni elewacyjnych.

PRZEZNACZENIE
SARSIL® kamień przeznaczony jest do hydrofobizacji kolorowych sztukaterii betonowych barwionych w masie oraz naturalnych kolorowych kamieni elewacyjnych. Charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie. Doskonale intensyfikuje barwę impregnowanego kamienia.

STOSOWANIE
Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, oczyszczona z brudu, soli, obcych warstw i porostów, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być całkowicie suche. Świeży beton można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21–28 dni, natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym wyschnięciu. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową lub środkiem SARSIL® zmywacz.

ZUŻYCIE
Wydajność: 2–3 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

NAKŁADANIE
Prace należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30°C. Przy niższej temperaturze efekt hydrofobowy jest opóźniony. Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. W zależności od potrzeb, biorąc pod uwagę rodzaj, porowatość, stopień zwietrzenia materiału, impregnację należy wykonać min. dwukrotnie metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą i kolejne warstwy nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem impregnującym Sarsil® kamień wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną. Przy metodzie natryskowej należy stosować maskę zabezpieczającą drogi oddechowe. Przy pracach z Sarsilem® kamień zachować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne wskazówki podane na etykiecie.

WŁAŚCIWOŚCI SARSIL® kamień
• doskonale zabezpiecza hydrofobowo powierzchnie materiałów przed wnikaniem wody opadowej lub kondensacyjnej na wiele lat,
• podwyższa mrozoodporność,
• równomiernie penetruje w podłoże, tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
• zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
• nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału,
• redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
• zabezpiecza przed powstawaniem grzybów i porostów.

MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
1, 5, 60, 200 l.

Print Friendly, PDF & Email